EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 19 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.132.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
19 maj 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU av den 11 maj 2011 om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd (1)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/285/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 maj 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2011 av den 18 maj 2011 om ändring för hundrafyrtioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 481/2011 av den 18 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 482/2011 av den 18 maj 2011 om tillfälligt stopp för inlämning av ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter

11

 

 

BESLUT

 

 

2011/286/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 2 maj 2011 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

13

 

 

2011/287/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 maj 2011 om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Världshandelsorganisationens allmänna råd om Republiken Vanuatus anslutning till Världshandelsorganisationen

14

 

 

2011/288/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 maj 2011 om tillhandahållande av förebyggande medelfristigt finansiellt EU-stöd till Rumänien

15

 

 

2011/289/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 maj 2011 om beviljande av ömsesidigt bistånd till Rumänien

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter (EUT L 223 av den 21.8.2008)

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top