Help Print this page 

Document L:2011:122:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 122, 11 maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.122.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 122

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
11 maj 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom förordning (EG) nr 598/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom förordning (EG) nr 598/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 444/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 599/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 599/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 av den 10 maj 2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007 (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 446/2011 av den 10 maj 2011 om införande av ett preliminärt antidumpningsförfarande beträffande import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 447/2011 av den 6 maj 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 448/2011 av den 6 maj 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Σταφίδα Ηλείας [Stafida Ilias] [SGB])

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 449/2011 av den 6 maj 2011 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (陕西苹果 [Shaanxi ping guo] [SUB], 龙井茶 [Longjing Cha] [SUB], 琯溪蜜柚 [Guanxi Mi You] [SUB], 蠡县麻山药 [Lixian Ma Shan Yao] [SGB])

67

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 450/2011 av den 10 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

69

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/58/EU av den 10 maj 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att förnya införandet av karbendazim som verksamt ämne (1)

71

 

 

BESLUT

 

 

2011/276/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 maj 2010 om statligt stöd i form av en förlikningsuppgörelse om skatt som Belgien har genomfört till förmån för företaget Umicore SA (f.d. Union Minière SA) (Statligt stöd C 76/03 [f.d. NN 69/03]) [delgivet med nr K(2010) 2538]  (1)

76

 

 

2011/277/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 maj 2011 om ändring av bilaga II till beslut 93/52/EEG vad gäller erkännandet av att vissa regioner i Italien är officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och om ändring av bilagorna till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställandet av att vissa regioner i Italien, Polen och Förenade kungariket är officiellt fria från bovin tuberkulos, bovin brucellos och enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2011) 3066]  (1)

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top