EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:100:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 100, 14 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.100.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 100

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
14 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 360/2011 av den 12 april 2011 om genomförande av artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 361/2011 av den 13 april 2011 om godkännande av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional products Ltd företrädd av DSM Nutritional Products Sp. z o.o) och om ändring av förordning (EG) nr 943/2005 (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 362/2011 av den 13 april 2011 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monepantel (1)

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 363/2011 av den 13 april 2011 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen isoeugenol (1)

28

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 364/2011 av den 13 april 2011 om ändring av bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1291/2008 vad gäller ett program för bekämpning av salmonella hos vissa fjäderfän och ägg i Kroatien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och om rättelse av kommissionens förordningar (EU) nr 925/2010 och (EU) nr 955/2010 (1)

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 365/2011 av den 13 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/43/EU av den 13 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kalciumpolysulfid som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG (1)

39

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/44/EU av den 13 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa azadiraktin som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG (1)

43

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/45/EU av den 13 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa diklofop som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (1)

47

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

51

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/236/Gusp av den 12 april 2011 om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

58

 

 

2011/237/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/1/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 13 april 2011 om utnämning av EU-styrkans befälhavare för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 13 april 2011 om ändring av beslut 2007/843/EG vad gäller kontrollprogrammet för bekämpning av salmonella hos vissa fjäderfä och ägg i Tunisien [delgivet med nr K(2011) 2520]  (1)

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42 av den 16.2.2011)

74

 

*

Rättelse till rådets beslut 2011/178/Gusp av den 23 mars 2011 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 78 av den 24.3.2011)

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top