Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:094:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 94, 8 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.094.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 94

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
8 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/223/EU

 

*

Rådets beslut av den 31 mars 2011 om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Internationella sockerrådet vad gäller förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 334/2011 av den 7 april 2011 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (1)

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 335/2011 av den 7 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1091/2009 vad gäller minsta halt av enzympreparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) och endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som fodertillsats för slaktkycklingar (1)

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 336/2011 av den 7 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1292/2008 vad gäller användning av fodertillsatsen Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i foder som innehåller diclazuril, monensinnatrium och nicarbazin (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 337/2011 av den 7 april 2011 om godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas och endo-1,3(4)-beta-glukanas som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition) (1)

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 338/2011 av den 7 april 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Magiun de prune Topoloveni [SGB])

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 339/2011 av den 7 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 340/2011 av den 7 april 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 341/2011 av den 7 april 2011 om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den nittonde enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

27

 

 

BESLUT

 

 

2011/224/EU

 

*

Rådets beslut av den 31 mars 2011 om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängningen av 1995 års konvention om handel med spannmål

28

 

 

2011/225/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 6 april 2011 om det tillfälliga förbudet mot utsläppande på marknaden i Tyskland av rengöringsmedlet POR-ÇÖZ [delgivet med nr K(2011) 2290]

29

 

 

2011/226/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 7 april 2011 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Lettland (1)

31

 

 

2011/227/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 31 mars 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten (ECB/2011/4)

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top