EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:086:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 86, 1 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.086.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 86

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
1 april 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 310/2011 av den 28 mars 2011 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för resthalter för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon och triforin i eller på vissa produkter (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 311/2011 av den 31 mars 2011 om ersättning av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

51

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

53

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 313/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

55

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 314/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

57

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 315/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

59

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 316/2011 av den 30 mars 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

61

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 317/2011 av den 31 mars 2011 om ändring för hundrafyrtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 318/2011 av den 31 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

65

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 319/2011 av den 31 mars 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

67

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 320/2011 av den 31 mars 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 april 2011

69

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/203/Gusp av den 31 mars 2011 om ändring av beslut 2010/445/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för krisen i Georgien

72

 

 

2011/204/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 31 mars 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Danmark och Nederländerna under 2010 [delgivet med nr K(2011) 1979]

73

 

 

RIKTLINJER

 

 

2011/205/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 17 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2011/2)

75

 

 

2011/206/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 18 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar (ECB/2011/3)

77

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1004/2010 av den 8 november 2010 om avdrag från vissa fångstkvoter för 2010 till följd av överfiske under det föregående året (EUT L 291 av den 9.11.2010)

78

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top