EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 80, 26 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.080.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 80

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
26 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 14 juni 2010 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan, och skriftväxlingen om ändring av interimsavtalet vad gäller de giltiga språkversionerna

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 296/2011 av den 25 mars 2011 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 av den 25 mars 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (1)

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 298/2011 av den 25 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 299/2011 av den 25 mars 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 300/2011 av den 25 mars 2011 om försäljningspriser för spannmål inom den nionde enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

13

 

 

BESLUT

 

 

2011/187/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 mars 2011 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller godkännande av nationella åtgärder för att förhindra att herpesvirus OsHV-1 μνar förs in i vissa områden i Irland och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2011) 1825]  (1)

15

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

 

2011/188/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 juli 2009 om Europeiska gemenskapens ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

19

Interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top