EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:060:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 60, 5 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.060.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 60

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
5 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014

1

 

 

2011/144/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 februari 2011 om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 221/2011 av den 4 mars 2011 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som fodertillsats för laxfiskar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, som företräds av DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 222/2011 av den 3 mars 2011 om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2010/11

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 223/2011 av den 4 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/27/EU av den 4 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa oryzalin som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (1)

12

 

*

Kommissionens direktiv 2011/28/EU av den 4 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa indolylsmörsyra som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG (1)

17

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/145/EU

 

*

Beslut nr 1/2011 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 17 februari 2011 om Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för campingplatstjänster (EUT L 196 av den 28.7.2009)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top