EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:058:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 58, 3 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.058.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 58

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
3 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 205/2011 av den 28 februari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1292/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien

14

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 206/2011 av den 28 februari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 367/2006 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Republiken Indien

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 207/2011 av den 2 mars 2011 om ändring av bilaga XVII (pentabromdifenyleter och PFOS) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 208/2011 av den 2 mars 2011 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, kommissionens förordningar (EG) nr 180/2008 och (EG) nr 737/2008 vad gäller förteckningar över och namn på EU-referenslaboratorier (1)

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 209/2011 av den 2 mars 2011 om avslutande av antidumpnings- och antisubventionsförfarandena beträffande import av trådlösa modem (WWAN-modem) med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av registreringen av sådan import enligt förordningar (EU) nr 570/2010 och (EU) nr 811/2010

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 210/2011 av den 2 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/19/EU av den 2 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa tau-fluvalinat som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (1)

41

 

*

Kommissionens direktiv 2011/20/EU av den 2 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa fenoxikarb som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (1)

45

 

*

Kommissionens direktiv 2011/21/EU av den 2 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kletodim som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (1)

49

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

53

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 114/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

63

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 115/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

69

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 116/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

73

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 117/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

74

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 118/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

75

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

76

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 120/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

77

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 121/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

79

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 122/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

80

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 123/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

81

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 124/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

82

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 125/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

83

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 126/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

84

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 127/2010 av den 10 november 2010 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

85

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Beslut av EFTAS övervakningsmyndighet nr 167/09/KOL av den 27 mars 2009 om uthyrningen och försäljningen av Lista flygbas (Norge)

86

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300 av den 14.11.2009)

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top