EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:051:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 51, 25 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.051.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 51

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
25 februari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/126/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 februari 2011 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen om vissa luftfartsaspekter

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011 om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas och ändras (1)

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 177/2011 av den 24 februari 2011 om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2010/2011

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 178/2011 av den 24 februari 2011 om ändring för hundrafyrtiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

10

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 179/2011 av den 24 februari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 180/2011 av den 24 februari 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

14

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/14/EU av den 24 februari 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa profoxydim som verksamt ämne (1)

16

 

 

BESLUT

 

 

2011/127/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 februari 2011 om ändring av beslut 2007/697/EG om medgivande av ett undantag på begäran av Irland i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr K(2011) 1032]

19

 

 

2011/128/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 februari 2011 om ändring av beslut 2007/863/EG om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr K(2011) 1033]

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 177/2010 av den 2 mars 2010 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 52 av den 3.3.2010)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top