Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:046:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 46, 19 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.046.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 46

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
19 februari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 149/2011 av den 18 februari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på förbättringar av IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 150/2011 av den 18 februari 2011 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller hägnat och frilevande vilt samt kött av hägnat och frilevande vilt (1)

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 151/2011 av den 18 februari 2011 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller hägnat vilt (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 152/2011 av den 18 februari 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chosco de Tineo [SGB])

21

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 153/2011 av den 18 februari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 154/2011 av den 18 februari 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

25

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 155/2011 av den 18 februari 2011 om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna av februari 2011 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009

27

 

 

BESLUT

 

 

2011/110/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 september 2010 om det statliga stöd C 8/09 (f.d. N 357/08) som Italien planerar att genomföra till förmån för Fri-El Acerra Srl [delgivet med nr K(2010) 6159]  (1)

28

 

 

2011/111/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 februari 2011 om tillstånd för Frankrike att enligt rådets direktiv 92/66/EEG transportera dagsgamla kycklingar och värpningsklara unghöns utanför det kontrollområde som upprättats på grund av ett utbrott av Newcastlesjuka i departementet Côtes d'Armor [delgivet med nr K(2011) 869]  (1)

44

 

 

2011/112/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 februari 2011 om ändring av beslut 2008/620/EG om införande av ett specifikt kontroll- och inspektionsprogram för torskbestånden i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, östra delen av Engelska kanalen, vattnen väster om Skottland och Irländska sjön [delgivet med nr K(2011) 899]

46

 

 

2011/113/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 februari 2011 om avslutande av räkenskaperna för ett utbetalningsställe i Italien beträffande utgifter som finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2006 [delgivet med nr K(2011) 911]

47

 

 

2011/114/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 februari 2011 om ändring av beslut 2008/589/EG om upprättande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram knutet till torskbestånden i Östersjön [delgivet med nr K(2011) 938]

50

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/115/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av den kommitté som inrättats inom ramen för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 18 oktober 2010 om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse, om ändring av kapitel 12 om motorfordon i bilaga 1 och om införande av ett nytt kapitel 18 om biocidprodukter i bilaga 1

51

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 235/09/KOL av 20 maj 2009 om den tillfälliga ordningen gällande smärre stöd (Norge)

59

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (EUT L 191 av den 23.7.2009)

63

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (EUT L 323 av den 8.12.2010)

63

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top