EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:018:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 18, 21 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.018.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 18

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
21 januari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/33/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2010 om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om de allmänna principerna för Ukrainas deltagande i unionsprogram

1

 

 

2011/34/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2010 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om de allmänna principerna för Ukrainas deltagande i unionsprogram

2

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om de allmänna principerna för Ukrainas deltagande i unionsprogram

3

 

*

Information om datumet för undertecknande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

7

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 43/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 44/2011 av den 20 januari 2011 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

10

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 45/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av exportbidrag för ägg

14

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 46/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av exportbidrag för griskött

16

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 47/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 48/2011 av den 20 januari 2011 om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 mars 2011–31 maj 2011

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 49/2011 av den 20 januari 2011 om utfärdande av importlicenser för konserverad svamp under 2011

22

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 50/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den fjortonde enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

24

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 51/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

25

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 52/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/4/EU av den 20 januari 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa cykloxydim som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (1)

30

 

*

Kommissionens direktiv 2011/5/EU av den 20 januari 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa hymexazol som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (1)

34

 

*

Kommissionens direktiv 2011/6/EU av den 20 januari 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa buprofezin som verksamt ämne (1)

38

 

 

BESLUT

 

 

2011/35/Gusp

 

*

Beslut BiH/17/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 januari 2011 om utnämning av EU:s operationschef för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

41

 

 

2011/36/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 januari 2011 om att inte ta upp 1,3-diklorpropen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2011) 119]  (1)

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top