EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:011:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 11, 15 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.011.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 11

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 januari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 25/2011 av den 14 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 26/2011 av den 14 januari 2011 om godkännande av E-vitamin som fodertillsats för alla djurarter (1)

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 27/2011 av den 14 januari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 28/2011 av den 14 januari 2011 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 januari 2011

24

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 29/2011 av den 14 januari 2011 om försäljningspriser för spannmål inom den fjärde enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 30/2011 av den 14 januari 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

29

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/17/Gusp av den 11 januari 2011 om ändring av rådets beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

31

 

*

Rådets beslut 2011/18/Gusp av den 14 januari 2011 om ändring av rådets beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

36

 

 

2011/19/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 januari 2011 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG vad gäller fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor [delgivet med nr K(2011) 62]  (1)

49

 

 

2011/20/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om ökning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2010/26)

53

 

 

2011/21/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ökningen av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2010/27)

54

 

 

2011/22/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital (ECB/2010/28)

56

 

 

2011/23/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 31 december 2010 om Eesti Panks inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till Europeiska centralbankens reserver och avsättningar (ECB/2010/34)

58

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/24/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 11 januari 2011 om certifiering av försvarsindustriföretag enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (1)

62

 

 

2011/25/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 14 januari 2011 om riktlinjer för distinktionen mellan foderråvaror, fodertillsatser, biocidprodukter och veterinärmedicinska läkemedel (1)

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top