Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:341:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 341, 23 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.341.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 341

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
23 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1248/2010 av den 21 december 2010 om öppnande för år 2011 av en tullkvot för import till Europeiska unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1216/2009

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1249/2010 av den 22 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 498/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1250/2010 av den 22 december 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1251/2010 av den 22 december 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

15

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1252/2010 av den 22 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2010 av den 22 december 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

21

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2010 av den 22 december 2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 januari 2011

23

 

 

BESLUT

 

 

2010/798/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2010 om utnämning av en slovakisk ledamot i Regionkommittén

26

 

*

Rådets beslut 2010/799/Gusp av den 13 december 2010 till stöd för en förtroendeskapande process för att upprätta en zon i Mellanöstern som är fri från massförstörelsevapen och deras bärare för att stödja genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

27

 

*

Rådets beslut 2010/800/Gusp av den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/795/Gusp

32

 

*

Rådets beslut 2010/801/Gusp av den 22 december 2010 om ändring av rådets beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

45

 

 

2010/802/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2010 om undantag för vissa fall av oriktigheter i samband med verksamhet som samfinansierats av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden under programperioden 2000–2006 från de särskilda rapporteringskraven i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1681/94 och artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/94 [delgivet med nr K(2010) 9244]

49

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top