EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:335:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 335, 18 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.335.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiotredje årgången
18 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/783/EU

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

1

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1212/2010 av den 29 november 2010 om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1213/2010 av den 16 december 2010 om gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register avseende vägtransportföretag ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1214/2010 av den 17 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carota Novella di Ispica [SGB])

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1215/2010 av den 17 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Montoro-Adamuz [SUB])

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1216/2010 av den 17 december 2010 om godkännande av andra ändringar än mindre ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Welsh Lamb [SGB])

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal ( 1 )

36

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal ( 1 )

43

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1219/2010 av den 17 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1220/2010 av den 17 december 2010 om försäljningspriser för spannmål inom den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

50

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1221/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

52

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1222/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

54

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1223/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

56

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

58

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/784/Gusp av den 17 december 2010 om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps)

60

 

 

2010/785/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2010 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av pyriofenon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2010) 9076]  ( 1 )

64

 

 

2010/786/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2010 om beviljande av undantag från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande för Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Malta, Polen, Portugal, Finland och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2010) 9126]

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top