EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:318:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 318, 04 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.318.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 318

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
4 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1124/2010 av den 29 november 2010 om fastställande för 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1125/2010 av den 3 december 2010 om fastställande av interventionsorter för spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1173/2009

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1126/2010 av den 3 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1547/2007 vad gäller förlängning av övergångsperioden för att avföra Republiken Kap Verde från förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1127/2010 av den 3 december 2010 om fastställande av en övergångsperiod för att avföra Republiken Maldiverna från förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1128/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter kummel i VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i område Vb; internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för nederländsk flagg

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1129/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter fjällbrosme i EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX med fartyg som för spansk flagg

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1130/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i EU-vatten i IIa och IV; EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI med fartyg som för fransk flagg

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1131/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter torsk i EG-vatten i IIa och IV och den del av område IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt, med fartyg som för svensk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1132/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter pigghaj/rödhaj i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för dansk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1133/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter torsk i EG-vatten i delområdena 22–24 med fartyg som för finsk flagg

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1134/2010 av den 30 november 2010 om förbud mot fiske efter fjällbrosme i EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX med fartyg som för portugisisk flagg

28

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1135/2010 av den 3 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/87/EU av den 3 december 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa fenbukonazol som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (1)

32

 

 

BESLUT

 

 

2010/739/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/021 IE/SR Technics av Irland)

36

 

 

2010/740/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/024 NL/Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58 från Nederländerna)

37

 

 

2010/741/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/027 NL/Noord Brabant och Zuid Holland huvudgrupp 18 från Nederländerna)

38

 

 

2010/742/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/028 NL/Limburg huvudgrupp 18 från Nederländerna)

39

 

 

2010/743/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/029 NL/Gelderland och Overijssel huvudgrupp 18 från Nederländerna)

40

 

 

2010/744/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/026 NL/Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18 från Nederländerna)

41

 

 

2010/745/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

42

 

 

2010/746/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 24 november 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/030 NL/Drenthe huvudgrupp 18 från Nederländerna)

43

 

*

Rådets beslut 2010/747/Gusp av den 2 december 2010 om ändring av gemensam åtgärd 2005/797/Gusp och rådets beslut 2009/955/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

44

 

 

2010/748/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 29 november 2010 om ändring av beslut 2007/441/EG om bemyndigande för Republiken Italien att tillämpa åtgärder som avviker från artiklarna 26.1 a och 168 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

45

 

 

2010/749/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 december 2010 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Indien, Peru, Panama och Sydkorea [delgivet med nr K(2010) 8352]  (1)

47

 

 

2010/750/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 2010 om fastställande för Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Slovakien av den slutlikvid som ska betalas ut eller återbetalas vid avslutandet av övergångsprogram för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2010) 8471]

49

 

 

2010/751/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 29 november 2010 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2011 (ECB/2010/25)

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top