Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:316:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 316, 02 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.316.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
2 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1112/2010 av den 1 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 793/2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1113/2010 av den 1 december 2010 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2010/2011

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1114/2010 av den 1 december 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 vad gäller minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2454/97 (1)

4

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1115/2010 av den 1 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

BESLUT

 

 

2010/733/EU

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2010 om utnämning av en finländsk suppleant i Regionkommittén

9

 

 

2010/734/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2010 om ändring av besluten 2005/692/EG, 2005/734/EG, 2006/415/EG, 2007/25/EG och 2009/494/EG vad gäller aviär influensa [delgivet med nr K(2010) 8282]  (1)

10

 

 

2010/735/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 december 2010 om ekonomiskt stöd från unionen för 2011 till vissa av Europeiska unionens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2010) 8344]

17

 

 

2010/736/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 december 2010 om ekonomiskt stöd från unionen år 2011 till vissa referenslaboratorier i Europeiska unionen på området foder- och livsmedelskontroll [delgivet med nr K(2010) 8350]

22

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2010/432/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 202 av den 4.8.2010)

28

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2010/428/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 201 av den 3.8.2010)

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top