Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 298, 16 november 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.298.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 298

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
16 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1032/2010 av den 15 november 2010 om ändring av förordning (EG) nr 174/2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1033/2010 av den 15 november 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1505/2006 vad gäller medlemsstaternas årliga rapporter om resultaten av de kontroller som utförts för identifiering och registrering av får och getter (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1034/2010 av den 15 november 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2003 vad gäller kontroller rörande kraven på identifiering och registrering av nötkreatur (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1035/2010 av den 15 november 2010 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1036/2010 av den 15 november 2010 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1037/2010 av den 15 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

44

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1038/2010 av den 15 november 2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 november 2010

46

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1039/2010 av den 15 november 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

49

 

 

BESLUT

 

 

2010/690/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2010 om det statliga stöd C 40/08 (f.d. N 163/08) som Polen har genomfört till förmån för PZL Hydral S.A. [delgivet med nr K(2010) 5406]  (1)

51

 

 

2010/691/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 november 2010 om att bevilja Republiken Tjeckien ett undantag från tillämpningen av beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg för spårsträckan Strančice–České Budějovice [delgivet med nr K(2010) 7789]

85

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293 av den 11.11.2010)

87

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top