EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:292:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 292, 10 november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.292.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 292

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/676/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2010 om undertecknande, på unionens vägnar, av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1008/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (1)

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1009/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av hjulskydd till vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (1)

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1010/2010 av den 8 november 2010 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo-område 3M med fartyg som för spansk flagg

30

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1011/2010 av den 9 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1012/2010 av den 9 november 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens Direktiv 2010/74/EU av den 9 november 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 18 (1)

36

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/677/Gusp av den 8 november 2010 om upphävande av gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp om Sierra Leone

39

 

 

2010/678/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 november 2010 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till ett samordnat övervakningsprogram för förekomst av Listeria monocytogenes i vissa ätfärdiga livsmedel vilket ska genomföras i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2010) 7516]

40

 

 

2010/679/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 november 2010 om ändring av beslut 95/467/EG om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter [delgivet med nr K(2010) 7542]  (1)

55

 

 

2010/680/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2010 om befrielse för Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket från kravet på att på vissa arter tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, skogsodlingsmaterial, betutsäde, utsäde av köksväxter respektive utsäde av olje- och spånadsväxter [delgivet med nr K(2010) 7578]  (1)

57

 

 

2010/681/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2010 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering för perioden 2011–2013 om genomförandet av rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar [delgivet med nr K(2010) 7591]

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top