Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:288:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 288, 05 november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.288.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 288

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
5 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/666/EU

 

*

Rådets beslut av den 3 juni 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 990/2010 av den 4 november 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Jabłka łąckie (SGB)]

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 991/2010 av den 4 november 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Olive de Nîmes (SUB)]

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 992/2010 av den 4 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 993/2010 av den 4 november 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/71/EU av den 4 november 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp metoflutrin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

17

 

*

Kommissionens direktiv 2010/72/EU av den 4 november 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp spinosad som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

20

 

 

BESLUT

 

 

2010/667/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 november 2010 om ändring av beslut 2007/66/EG om ett tidsbegränsat försök med ökad högsta vikt för ett parti utsäde av vissa foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG [delgivet med nr K(2010) 7474]  (1)

23

 

 

2010/668/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 november 2010 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr K(2010) 7555]

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top