EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 283, 29 oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.283.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
29 oktober 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (1)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/652/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 mars 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge

11

Samarbetsavtal om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge

12

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 970/2010 av den 28 oktober 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lapin Poron kuivaliha [SUB])

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 971/2010 av den 28 oktober 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Vastedda della valle del Belìce [SUB])

23

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 972/2010 av den 28 oktober 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/70/EU av den 28 oktober 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG vad gäller giltighetstiden för införande av det verksamma ämnet karbendazim i bilaga I (1)

27

 

 

BESLUT

 

 

2010/653/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 21 oktober 2010 om ändring av bilaga II till beslut 2009/861/EG om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven [delgivet med nr K(2010) 7153]  (1)

28

 

 

2010/654/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 27 oktober 2010 om ändring av beslut 2009/852/EG vad gäller förteckningen över vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien som omfattas av vissa övergångsbestämmelser [delgivet med nr K(2010) 7258]  (1)

34

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2010/651/EU av den 26 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/89/EU vad gäller förteckningen över vissa anläggningar för kött, fiskeriprodukter, äggprodukter samt kyl- och/eller fryshus i Rumänien som omfattas av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa strukturella krav (EUT L 282 av den 28.10.2010)

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top