EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:279:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 279, 23 oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.279.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 279

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
23 oktober 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/631/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 september 2010 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 955/2010 av den 22 oktober 2010 om ändring av förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller användning av vaccin mot Newcastlesjuka (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 956/2010 av den 22 oktober 2010 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller förteckningen över snabbtest (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 957/2010 av den 22 oktober 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 958/2010 av den 22 oktober 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 959/2010 av den 22 oktober 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/69/EU av den 22 oktober 2010 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (1)

22

 

 

BESLUT

 

 

2010/632/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 oktober 2010 om utnämning av en rumänsk ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2010–20 september 2015

32

 

 

2010/633/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 oktober 2010 om ändring av beslut 93/152/EEG om kriterierna för att använda vaccin mot Newcastlesjuka i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram [delgivet med nr K(2010) 7109]  (1)

33

 

 

2010/634/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 oktober 2010 om justering av kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela unionen som ska utfärdas inom unionens system och upphävande av kommissionens beslut 2010/384/EU [delgivet med nr K(2010) 7180]

34

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2010/635/Euratom

 

*

Kommissionens rekommendation av den 11 oktober 2010 om tillämpningen av artikel 37 i Euratomfördraget

36

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/636/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Kroatien av den 25 maj 2010 om Kroatiens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta

68

 

 

2010/637/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av den gemensamma tullsamarbetskommittén av den 24 juni 2010 enligt artikel 21 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor avseende ömsesidigt erkännande av program för godkända ekonomiska aktörer i Europeiska unionen och Japan

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top