EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:251:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 251, 25 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.251.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 251

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
25 september 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 845/2010 av den 23 september 2010 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V, och i Medelhavet med fartyg som för portugisisk flagg

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 846/2010 av den 24 september 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 847/2010 av den 24 september 2010 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden september 2010 genom förordning (EG) nr 327/98

5

 

 

BESLUT

 

 

2010/570/EU, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 13 september 2010 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2010–20 september 2015

8

 

 

2010/571/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 september 2010 om ändring, mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar [delgivet med nr K(2010) 6403]  (1)

28

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2010/572/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat tillträde till nästa generations accessnät (1)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top