Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 233, 03 september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.233.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 233

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
3 september 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 774/2010 av den 2 september 2010 om fastställande av riktlinjer för kompensationsmekanism mellan systemansvariga för överföringsnäten och för införande av gemensamma regler för elöverföringsavgifter (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 775/2010 av den 2 september 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Los Pedroches [SUB])

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 776/2010 av den 2 september 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Génisse Fleur d’Aubrac [SGB])

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 777/2010 av den 2 september 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Prosciutto Toscano [SUB])

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 778/2010 av den 2 september 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mela Val di Non [SUB])

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 779/2010 av den 2 september 2010 om godkännande av mindre ändringar i produktspecifikationen för en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Thüringer Rotwurst [SGB])

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 780/2010 av den 2 september 2010 om godkännande av mindre ändringar i produktspecifikationen för en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Thüringer Leberwurst [SGB])

19

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 781/2010 av den 2 september 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 782/2010 av den 2 september 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

25

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/61/EU av den 2 september 2010 om anpassning för första gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (1)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top