EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:211:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 211, 12 augusti 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.211.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 211

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
12 augusti 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 720/2010 av den 11 augusti 2010 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 599/2009 beträffande import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater genom import av biodiesel som avsänts från Kanada och Republiken Singapore, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada och Republiken Singapore eller inte, och genom import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater samt om registrering av sådan import

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 721/2010 av den 11 augusti 2010 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 598/2009 beträffande import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater genom import av biodiesel som avsänts från Kanada och Republiken Singapore, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada och Republiken Singapore eller inte, och genom import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater samt om registrering av sådan import

6

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 722/2010 av den 11 augusti 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 723/2010 av den 11 augusti 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

12

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/51/EU av den 11 augusti 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp N,N-dietyl-meta-toluamid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

14

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/439/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

17

 

*

Rådets beslut 2010/440/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för området kring de afrikanska stora sjöarna

20

 

*

Rådets beslut 2010/441/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen

23

 

*

Rådets beslut 2010/442/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Bosnien och Hercegovina

26

 

*

Rådets beslut 2010/443/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

29

 

*

Rådets beslut 2010/444/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom)

32

 

*

Rådets beslut 2010/445/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för krisen i Georgien

33

 

*

Rådets beslut 2010/446/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

36

 

*

Rådets beslut 2010/447/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

39

 

*

Rådets beslut 2010/448/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Republiken Moldavien

40

 

*

Rådets beslut 2010/449/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien

41

 

*

Rådets beslut 2010/450/Gusp av den 11 augusti 2010 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sudan

42

 

 

2010/451/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 29 juli 2010 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter (ECB/2010/9)

45

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2009/149/EG av den 27 november 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG när det gäller gemensamma säkerhetsindikatorer och gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna för olyckor (EUT L 313 av den 28.11.2009)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top