EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:180:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 180, 15 juli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.180.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 180

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
15 juli 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 av den 24 juni 2010 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 736/96

7

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 618/2010 av den 14 juli 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 619/2010 av den 14 juli 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 620/2010 av den 14 juli 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de sju första dagarna av juli 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

19

 

 

BESLUT

 

 

2010/391/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 juli 2010 om ändring av bilagorna till beslut 93/52/EEG vad gäller erkännandet av att Litauen och regionen Molise i Italien är officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och om ändring av bilagorna till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos, bovin brucellos och enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2010) 4592]  (1)

21

 

 

2010/392/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juli 2010 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien och Malaysia

26

 

 

2010/393/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juli 2010 om avslutande av antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien och Malaysia

28

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2010/394/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 maj 2008 om statligt stöd C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) rörande delstaten Hessens finansiering av Hessische Staatsweingüter [delgivet med nr K(2008) 1626]  (1)

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top