Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:174:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 174, 09 juli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.174.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 174

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
9 juli 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 599/2010 av den 8 juli 2010 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys och om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 600/2010 av den 8 juli 2010 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller tillägg och ändringar av exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som ska omfattas av samma gränsvärde (1)

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 601/2010 av den 8 juli 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

40

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 602/2010 av den 8 juli 2010 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för smör för den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

42

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 603/2010 av den 8 juli 2010 om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den tredje enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

43

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 604/2010 av den 8 juli 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

44

 

 

BESLUT

 

 

2010/380/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 7 juli 2010 om ändring av beslut 2008/840/EG vad gäller nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till unionen [delgivet med nr K(2010) 4546]

46

 

 

2010/381/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 juli 2010 om nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2010) 4563]  (1)

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top