EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:163:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 163, 30 juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.163.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
30 juni 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 564/2010 av den 29 juni 2010 om anpassning av korrigeringskoefficienterna för lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 565/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

2

 

*

Rådets förordning (EU) nr 566/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

4

 

*

Rådets förordning (EU) nr 567/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djurfoder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats på n-alkaner (1)

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 569/2010 av den 29 juni 2010 om undantag från förordning (EU) nr 1272/2009 för den försäljning av smör och skummjölkspulver genom anbudsinfordran som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010 respektive förordning (EU) nr 447/2010

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 570/2010 av den 29 juni 2010 om beläggande av import av WWAN-modem med ursprung i Folkrepubliken Kina med registreringsskyldighet

34

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 571/2010 av den 29 juni 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 572/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

39

 

 

BESLUT

 

 

2010/362/EU

 

*

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater av den 23 juni 2010 om utnämning av domare i tribunalen

41

 

 

2010/363/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 28 juni 2010 om erkännande av Algeriet med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk för erkännande av behörighetscertifikat [delgivet med nr K(2010) 4226]

42

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90 av den 30.3.2007)

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top