EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 154, 19 juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.154.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 154

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
19 juni 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 530/2010 av den 18 juni 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász [SGB])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 531/2010 av den 18 juni 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász [SGB])

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 532/2010 av den 18 juni 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

5

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 533/2010 av den 18 juni 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 534/2010 av den 18 juni 2010 om tillfälligt stopp för inlämning av ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter

11

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 535/2010 av den 18 juni 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

13

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 536/2010 av den 18 juni 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2010 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

15

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 537/2010 av den 18 juni 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 538/2010 av den 18 juni 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2010 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

19

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/38/EU av den 18 juni 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa sulfurylfluorid som verksamt ämne (1)

21

 

 

BESLUT

 

 

2010/337/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 16 juni 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

24

 

 

2010/338/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 16 juni 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

25

 

 

2010/339/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 16 juni 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

26

 

 

2010/340/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 16 juni 2010 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

27

 

 

2010/341/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL Afghanistan/2/2010 av den 11 juni 2010 om utnämning av en uppdragschef för Eupol Afghanistan

28

 

 

2010/342/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juni 2010 om undantag för Banque de France från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [delgivet med nr K(2010) 3853]  (1)

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2009/74/EG av den 26 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG och 2002/57/EG i fråga om vetenskapliga namn på växter och andra organismer samt vissa bilagor till direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG och 2002/57/EG med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (EUT L 166 av den 27.6.2009)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top