Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:145:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 145, 11 juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.145.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 145

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
11 juni 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/319/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 mars 2010 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA)

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 501/2010 av den 10 juni 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 502/2010 av den 10 juni 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

4

 

 

BESLUT

 

 

2010/320/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 juni 2010 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

6

 

 

2010/321/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 juni 2010 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188)

12

 

*

Rådets beslut 2010/322/Gusp av den 8 juni 2010 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

13

 

 

2010/323/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 10 juni 2010 om beviljande av dispens för Bulgarien och Tyskland vad gäller genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 om statistik över besättningar och köttproduktion [delgivet med nr K(2010) 3617]

15

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/324/EU

 

*

Beslut nr 2/2010 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 19 mars 2010 om utnämning av direktören för Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete

16

 

 

2010/325/EU

 

*

Beslut nr 3/2010 av AVS-EU-ambassadörskommittén av den 19 maj 2010 om utnämning av direktören för Centrumet för företagsutveckling

17

 

 

2010/326/EU

 

*

Beslut nr 4/2010 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 19 maj 2010 om utnämning av ställföreträdande direktör för Centrumet för företagsutveckling

18

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top