EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:134:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 134, 01 juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.134.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 134

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
1 juni 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 471/2010 av den 31 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 när det gäller förteckningen över de tredjeländer i vilka vissa jordbruksprodukter som erhålls genom ekologisk produktion måste ha sitt ursprung för att få marknadsföras i gemenskapen (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 472/2010 av den 31 maj 2010 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran och Förenade Arabemiraten

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 473/2010 av den 31 maj 2010 om införande av en provisorisk utjämningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten

25

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 474/2010 av den 31 maj 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

59

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 475/2010 av den 31 maj 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

61

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 476/2010 av den 31 maj 2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 juni 2010

63

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010 om genomförande av det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem och Epsu (1)

66

 

*

Kommissionens direktiv 2010/34/EU av den 31 maj 2010 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG vad gäller utvidgad användning av det verksamma ämnet penkonazol (1)

73

 

 

BESLUT

 

 

2010/305/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 april 2010 om utnämning av en österrikisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top