EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:129:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 129, 28 maj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.129.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 129

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
28 maj 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 458/2010/EU av den 19 maj 2010 om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 genom att avskaffa finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder och om ändring av gränserna för finansiering av sådana åtgärder

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 459/2010 av den 27 maj 2010 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i eller på vissa produkter (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 460/2010 av den 27 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för tomater, aprikoser, citroner, plommon, persikor (inbegripet nektariner), päron och bordsdruvor

50

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn (1)

52

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 462/2010 av den 27 maj 2010 om inledande för kvotåret 2010 av ett anbudsförfarande för nedsättning av importtullen för majs som importeras till Spanien från tredjeland

58

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 463/2010 av den 27 maj 2010 om inledande för kvotåret 2010 av ett anbudsförfarande för nedsättning av importtullen för majs som importeras till Portugal från tredjeland

60

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 464/2010 av den 27 maj 2010 om inledande för kvotåret 2010 av ett anbudsförfarande för nedsättning av importtullen för sorghum som importeras till Spanien från tredjeland

62

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 465/2010 av den 27 maj 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

64

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 466/2010 av den 27 maj 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

66

 

 

BESLUT

 

 

2010/302/EU

 

*

Rådets beslut av den 10 maj 2010 om ingående av ett samarbetsmemorandum mellan Internationella civila luftfartsorganisationen och Europeiska gemenskapen om säkerhetsgranskningar, säkerhetsinspektioner och därtill hörande frågor

68

 

 

2010/303/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 maj 2010 om utnämning av en dansk ledamot i Regionkommittén

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top