Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 107, 29 april 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.107.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
29 april 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 363/2010 av den 26 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1001/2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i bland annat Malaysia

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 364/2010 av den 26 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1487/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa appreterade polyesterfilamentvävnader med ursprung i Folkrepubliken Kina

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 365/2010 av den 28 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller Enterobacteriaceae i pastöriserad mjölk och andra pastöriserade flytande mejeriprodukter och Listeria monocytogenes i koksalt (1)

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 366/2010 av den 28 april 2010 om ändring för hundratjugofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 367/2010 av den 28 april 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 368/2010 av den 28 april 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

17

 

 

BESLUT

 

 

2010/241/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 april 2010 om utnämning av en nederländsk suppleant i Regionkommittén

19

 

 

2010/242/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 april 2010 om utnämning av en österrikisk ledamot och en österrikisk suppleant i Regionkommittén

20

 

 

2010/243/EU

 

*

Rådets beslut av den 26 april 2010 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

21

 

 

2010/244/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 april 2010 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av 1,4-dimetylnaftalen och cyflumetofen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2010) 2518]  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2010 om beviljande av partiellt undantag för Frankrike från beslut 2006/66/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och från beslut 2006/861/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg [delgivet med nr K(2010) 2588]

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top