EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:090:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 90, 10 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.090.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 90

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 april 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 297/2010 av den 9 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 298/2010 av den 9 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1451/2007 avseende förlängning av undantag för utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1)

4

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 299/2010 av den 9 april 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

BESLUT

 

 

2010/212/Gusp

 

*

Rådets beslut 2010/212/Gusp av den 29 mars 2010 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta vid 2010 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen

8

 

 

2010/213/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2009 om statligt stöd C 34/07 (ex N 93/06) om införande av en tonnageskatteordning till förmån för internationell sjötransport i Polen [delgivet med nr K(2009) 10376]  (1)

15

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2009/488/EG, Euratom av den 11 juni 2009 om undertecknande av ett samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen och Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) (EUT L 161 av den 24.6.2009)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top