EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:083:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 83, 30 mars 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.083.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 83

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
30 mars 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa kategorier av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 268/2010 av den 29 mars 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad avser tillgången för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor

8

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 269/2010 av den 29 mars 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

BESLUT

 

 

2010/181/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 februari 2010 om offentliggörande av rekommendation 2010/190/EU om att få Greklands ekonomiska politik att överensstämma med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och undanröja risken att den ekonomiska och monetära unionens funktion äventyras

12

 

 

2010/182/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 februari 2010 med föreläggande för Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga i syfte att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott i de offentliga finanserna

13

 

 

2010/183/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 mars 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien

19

 

 

2010/184/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/1/2010 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 5 mars 2010 om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

20

 

 

2010/185/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/2/2010 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 23 mars 2010 om utnämning av EU-styrkans befälhavare för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

22

 

*

Rådets beslut 2010/186/Gusp av den 29 mars 2010 om ändring av gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

23

 

 

2010/187/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2010 om att tillåta medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar [delgivet med nr K(2010) 1610]

24

 

 

2010/188/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 mars 2010 om ändring av bilaga III till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Polen och Portugal är officiellt fria från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2010) 1912]  (1)

59

 

 

2010/189/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 mars 2010 om förebyggande vaccinering mot lågpatogen aviär influensa hos gräsänder i Portugal och vissa åtgärder som begränsar förflyttning av sådana fjäderfän och produkter av dem [delgivet med nr K(2010) 1914]

62

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2010/190/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om att få Greklands ekonomiska politik att överensstämma med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och undanröja risken att den ekonomiska och monetära unionens funktion äventyras

65

 

 

2010/191/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 22 mars 2010 om omfattningen och effekterna av eurosedlars och euromynts ställning som lagliga betalningsmedel

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top