Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:077:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 77, 24 mars 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.077.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 77

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
24 mars 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 241/2010 av den 8 mars 2010 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller införande av Vitryssland i förteckningen över tredjeländer i den förordningen för att tillåta transitering från Vitryssland genom unionen av ägg och äggprodukter avsedda att användas som livsmedel och om ändring av intygskraven för dagsgamla kycklingar av andra arter än ratiter (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 242/2010 av den 19 mars 2010 om upprättande av en gemenskapsförteckning över foderråvaror (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 243/2010 av den 23 mars 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på förbättringar av IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) (1)

33

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 244/2010 av den 23 mars 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS (International Financial Reporting Standard) 2 (1)

42

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 245/2010 av den 23 mars 2010 om undantag från förordning (EG) nr 288/2009 vad avser tidsgränsen för medlemsstaterna att anmäla sin strategi till kommissionen och tidsgränsen för kommissionen att besluta om den slutgiltiga fördelningen av stödet inom ramen för ett program för frukt i skolan

50

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 246/2010 av den 23 mars 2010 om ändring av förordning (EEG) nr 989/89 vad gäller klassificering av vadderade västar i Kombinerade nomenklaturen

51

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 247/2010 av den 23 mars 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

52

 

 

BESLUT

 

 

2010/176/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 19 mars 2010 om tidigareläggande av betalningen av den andra delen av det omstruktureringsstöd som beviljats för regleringsåret 2009/10 enligt rådets förordning (EG) nr 320/2006 [delgivet med nr K(2010) 1710]

54

 

 

2010/177/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 mars 2010 om ändring av beslut 2006/109/EG för att godta tre erbjudanden om anslutning till det gemensamma prisåtagande som godtagits inom ramen för antidumpningsförfarandet rörande import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top