Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:063:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 63, 12 mars 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.063.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 63

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
12 mars 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 207/2010 av den 10 mars 2010 om ändring för hundratjugoförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 208/2010 av den 11 mars 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 209/2010 av den 11 mars 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

5

 

 

BESLUT

 

 

2010/152/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 11 mars 2010 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr K(2010) 1317]

7

 

 

2010/153/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 11 mars 2010 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2009/251/EG om skyldighet för medlemsstaterna att se till att biociden dimetylfumarat inte släpps ut eller tillhandahålls på marknaden [delgivet med nr K(2010) 1337]  (1)

21

 

 

RIKTLINJER

 

 

2010/154/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 4 mars 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2010/1)

22

 

 

IV   Rättsakter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2010/155/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 oktober 2009 om det stöd som föreskrivs i artikel 99.2 a (beträffande jordbrukssektorn) och artikel 124.1 och 124.2 (i dess ändrade lydelse) i den sicilianska regionallagen nr 32 av den 23 december 2000 om bestämmelser om genomförandet av POP 2000–2006 (operativt program med anslag från flera fonder) och omarbetning av stödordningarna för företag (stöd C 21/04 – ex N 590/B/01) [delgivet med nr K(2009) 8064]

24

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (EUT L 299 av den 16.11.2007)

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top