Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:034:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 34, 05 februari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.034.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 34

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
5 februari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 96/2010 av den 4 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1982/2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna när det gäller förenklingströsklar, handel efter affärsverksamhetens särdrag, särskilda varor och varurörelser samt koder för transaktionstyper

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 97/2010 av den 4 februari 2010 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter [Pizza Napoletana (GTS)]

7

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 98/2010 av den 4 februari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 99/2010 av den 4 februari 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

19

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 100/2010 av den 4 februari 2010 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

21

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 101/2010 av den 4 februari 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

22

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 102/2010 av den 4 februari 2010 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 1–2 februari 2010 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för februari månad 2010

23

 

 

BESLUT

 

 

2010/58/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 februari 2010 om avslutande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Grekland, Portugal och Finland när det gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2007 [delgivet med nr K(2010) 425]

24

 

 

2010/59/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 februari 2010 om avslutande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Belgien, Tyskland, Spanien, Portugal och Slovakien när det gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2008 [delgivet med nr K(2010) 426]

26

 

 

2010/60/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 februari 2010 om avslutande av räkenskaperna för Maltas utbetalningsställe beträffande utgifter på området för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för räkenskapsåret 2007 [delgivet med nr K(2010) 459]

30

 

 

2010/61/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 februari 2010 om avslutande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Tyskland och Portugal när det gäller utgifter som finansierats genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) för räkenskapsåret 2006 [delgivet med nr K(2010) 470]

33

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top