Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:026:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 26, 30 januari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.026.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 26

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
30 januari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 86/2010 av den 29 januari 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1005/2008 när det gäller definitionen av fiskeriprodukter och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 när det gäller utbyte av information om inspektioner av tredjelands fartyg och administrativa arrangemang för fångstintyg

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 87/2010 av den 29 januari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 88/2010 av den 29 januari 2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 februari 2010

19

 

 

BESLUT

 

 

2010/50/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 januari 2010 om ändring av bilaga 2 förteckning A till de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar för diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat, i förhållande till viseringskrav för innehavare av diplomatpass från Saudiarabien

22

 

 

2010/51/EU

 

*

Beslut fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen av den 19 januari 2010 om ändring av beslut 2002/621/EG om hur Europeiska rekryteringsbyrån ska organiseras och fungera

24

 

 

2010/52/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 27 januari 2010 om unionens bidrag för 2010 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen [delgivet med nr K(2010) 320]

26

 

 

IV   Rättsakter som antagits före den1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Rådets beslut 2010/53/Gusp av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Australien och Europeiska unionen om säkerhet för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

30

Avtal mellan Australien och Europeiska unionen om säkerhet för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2009/867/EG av den 30 november 2009 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande av det uppskjutande av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som beviljats vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (EUT L 314 av den 1.12.2009)

36

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top