EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:010:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 10, 15 januari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.010.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 10

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
15 januari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 29/2010 av den 14 januari 2010 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Skilandis [GTS])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 30/2010 av den 14 januari 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pesca di Verona [SGB])

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 31/2010 av den 14 januari 2010 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Idrijski žlikrofi [GTS])

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 32/2010 av den 14 januari 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Jihočeská Zlatá Niva [SGB])

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 33/2010 av den 12 januari 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

9

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 34/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 35/2010 av den 14 januari 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

12

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2009/162/EU av den 22 december 2009 om ändring av olika bestämmelser i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

14

 

 

IV   Rättsakter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Europeiska investeringsbanken – Beslut av bankens råd av den 30 mars 2009 angående ökning av Europeiska investeringsbankens kapital

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top