EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 348, 29 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.348.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 348

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
29 december 2009


Innehållsförteckning

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

Sida

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2009/1010/RIF

 

*

Beslut av Europols styrelse av den 4 juni 2009 om villkoren för behandling av personuppgifter på grundval av artikel 10.4 i Europolbeslutet

1

 

 

2009/1011/RIF

 

*

Beslut av Europols styrelse av den 4 juni 2009 om bestämmelser om uttagning, förlängning av mandatet för och entledigande av direktören och de biträdande direktörerna för Europol

3

 

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1295/2009 av den 22 december 2009 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2009 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen

9

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2009 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

10

 

*

Rådets beslut 2009/1012/Gusp av den 22 december 2009 om stöd till EU:s åtgärder för att i tredjeländer främja kontrollen av vapenexport och principerna och kriterierna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp

16

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

2009/1013/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 22 december 2009 om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2009 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2009 om ändring av del I i bilaga 3 till de gemensamma konsulära anvisningarna när det gäller tredjelandsmedborgare som omfattas av krav på visering för flygplatstransitering

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2009 om upphävande av beslut 2009/473/EG om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2009 om beviljande av statligt stöd från Republiken Ungerns myndigheter för förvärv av jordbruksmark mellan den 1 januari 2010 och den 31 december 2013

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 22 december 2009 om vaccination mot säsongsinfluensa (1)

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 21 december 2009 om säker användning av bränsle med låg svavelhalt på fartyg som ligger förtöjda i gemenskapens hamnar (1)

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 14 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2009/28)

75

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2009/886/EG av den 27 november 2009 om ändring av beslut 2002/364/EG om gemensamma tekniska specifikationer för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik (EUT L 318 av den 4.12.2009)

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top