Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 312, 27 november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.312.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 312

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
27 november 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1139/2009 av den 20 november 2009 om upphävande av vissa obsoleta rådsakter

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1140/2009 av den 20 november 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”)

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1141/2009 av den 26 november 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1142/2009 av den 26 november 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på tolkning 17 från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1143/2009 av den 26 november 2009 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme [SUB])

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1144/2009 av den 26 november 2009 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1145/2009 av den 26 november 2009 om förbud mot fiske efter djuphavshaj i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX med fartyg som för spansk flagg

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1146/2009 av den 26 november 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1147/2009 av den 26 november 2009 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 676/2009

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1148/2009 av den 26 november 2009 om anbud för import av majs som meddelats inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 677/2009

43

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/145/EG av den 26 november 2009 om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av köksväxter som traditionellt har odlats på vissa platser och i vissa regioner och som hotas av genetisk utarmning och av köksväxtsorter som saknar reellt värde för kommersiell odling men som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och om saluföring av utsäde av dessa lantsorter och andra sorter (1)

44

 

*

Kommissionens direktiv 2009/146/EG av den 26 november 2009 om rättelse av direktiv 2008/125/EG om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av aluminiumfosfid, kalciumfosfid, magnesiumfosfid, cymoxanil, dodemorf, 2,5-diklorbensoesyrametylester, metamitron, sulkotrion, tebukonazol och triadimenol som verksamma ämnen (1)

55

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/851/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 november 2009 om fastställande av ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer [delgivet med nr K(2009) 9105]  (1)

56

 

 

2009/852/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 november 2009 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien och de strukturella kraven för sådana anläggningar [delgivet med nr K(2009) 9083]  (1)

59

 

 

2009/853/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 november 2009 om bemyndigande för Frankrike att ingå ett avtal med Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna om överföring av medel mellan Frankrike och vart och ett av dessa områden, som ska behandlas som överföringar av medel inom Frankrike, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 [delgivet med nr K(2009) 9254]

71

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/854/Gusp av den 20 november 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2005/889/Gusp om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top