Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:270:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 270, 15 oktober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.270.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 270

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
15 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2009 av den 14 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 957/2009 av den 14 oktober 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2010 inom ramen för vissa Gatt-kvoter

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 958/2009 av den 14 oktober 2009 om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 959/2009 av den 14 oktober 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 960/2009 av den 14 oktober 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 961/2009 av den 14 oktober 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Březnický ležák [SGB])

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/756/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 oktober 2009 om fastställande av specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck för biometrisk identifiering och kontroll i Informationssystemet för viseringar [delgivet med nr K(2009) 7435]

14

 

 

2009/757/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 oktober 2009 om förlängt mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och förlängd utnämningsperiod för dess ledamöter

18

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2009/758/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/7/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 2 oktober 2009 om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top