Help Print this page 

Document L:2009:257:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 257, 30 september 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.257.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 257

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
30 september 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 907/2009 av den 29 september 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 908/2009 av den 28 september 2009 om förbud mot fiske efter rockor i EG-vatten i VIId med fartyg som för belgisk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 909/2009 av den 28 september 2009 om förbud mot fiske efter rockor i EG-vatten i VIII och IX med fartyg som för belgisk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 910/2009 av den 29 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som fodertillsats för hästar (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 911/2009 av den 29 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertillsats för laxfiskar och räkor (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (1)

10

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 912/2009/EG av den 16 september 2009 om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (1)

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/720/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 september 2009 om fastställande av datum för slutförandet av migreringen från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [delgivet med nr K(2009) 6910]

26

 

 

2009/721/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 september 2009 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr K(2009) 7044]

28

 

 

2009/722/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 september 2009 om ändring av beslut 2003/324/EG när det gäller undantag från förbudet för återanvändning inom arten för utfodring av vissa pälsdjur i Lettland [delgivet med nr K(2009) 5550]

38

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2009/723/Gusp

 

*

Beslut EUSEC/1/2009 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 25 september 2009 om utnämning av uppdragschef för Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

40

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Kommissionens beslut 2009/724/RIF av den 17 september 2009 om fastställande av datum för slutförandet av migreringen från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

41

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top