EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:208:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 208, 12 augusti 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.208.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 208

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
12 augusti 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 731/2009 av den 11 augusti 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 732/2009 av den 10 augusti 2009 om ändring för hundraelfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 733/2009 av den 11 augusti 2009 om antagande av nödåtgärder för marknaden för mjölk och mjölkprodukter i form av uppköp av smör och skummjölkspulver genom ett anbudsförfarande för perioden 1 september 2009–30 november 2009

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 734/2009 av den 11 augusti 2009 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1858/2005 införts på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea och Malaysia, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Republiken Korea eller Malaysia, och om registrering av sådan import

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 735/2009 av den 11 augusti 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/09

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 736/2009 av den 11 augusti 2009 om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de fyra första dagarna av augusti månad inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 737/2009 av den 11 augusti 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser från och med den 3 till och med den 7 augusti 2009 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 738/2009 av den 11 augusti 2009 om förbud mot fiske efter marulk i ICES-områdena VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 med fartyg som seglar under portugisisk flagg

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/607/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för hårda beläggningar [delgivet med nr K(2009) 5613]  (1)

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 256/2009 av den 23 mars 2009 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin och fludioxonil i eller på vissa produkter (EUT L 81 av den 27.3.2009)

39

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (EUT L 178 av den 1.7.2006)

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top