EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:201:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 01 augusti 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.201.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
1 augusti 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 695/2009 av den 31 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 696/2009 av den 31 juli 2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 augusti 2009

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 697/2009 av den 31 juli 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1913/2006 om tillämpningsföreskrifter för det agromonetära systemet för euron inom jordbrukssektorn, vad gäller avgörande händelser inom programmet för frukt i skolan, och om undantag från den förordningen

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 698/2009 av den 31 juli 2009 om undantag, för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, från förordning (EG) nr 501/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 699/2009 av den 31 juli 2009 om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i EG-vatten i IIa och IV och EG-vatten och internationella vatten med fartyg som seglar under spansk flagg

9

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/66/EG av den 13 juli 2009 om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (1)

11

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/76/EG av den 13 juli 2009 om bullernivån på förarplatsen i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (1)

18

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/79/EG av den 13 juli 2009 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (1)

29

 

*

Kommissionens direktiv 2009/90/EG av den 31 juli 2009 om bestämmelser, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, om tekniska specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och övervakning av vattenstatus (1)

36

 

*

Kommissionens direktiv 2009/91/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp dinatriumtetraborat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

39

 

*

Kommissionens direktiv 2009/92/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp bromadiolon som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

43

 

*

Kommissionens direktiv 2009/93/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp alfakloralos som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

46

 

*

Kommissionens direktiv 2009/94/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp borsyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

50

 

*

Kommissionens direktiv 2009/95/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp fosfinavgivande aluminiumfosfid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

54

 

*

Kommissionens direktiv 2009/96/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp dinatriumoktaborattetrahydrat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

58

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/583/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 27 juli 2009 om utnämning av en ungersk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

62

 

 

Kommissionen

 

 

2009/584/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 31 juli 2009 om inrättandet av en styrgrupp på hög nivå för SafeSeaNet [delgivet med nr K(2009) 5924]  (1)

63

 

 

2009/585/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 31 juli 2009 om ändring av beslut 2008/965/EG om ekonomiskt stöd från gemenskapen för 2009 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2009) 5947]

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top