EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:199:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 199, 31 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.199.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
31 juli 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 688/2009 av den 30 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 689/2009 av den 29 juli 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 690/2009 av den 30 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 691/2009 av den 30 juli 2009 om förskott som ska betalas från och med den 16 oktober 2009 på mjölkbidrag och ytterligare betalning, arealstöd för jordbruksgrödor, direktstöd inom åtgärder enligt Poseiprogrammen och programmen för Egeiska öarna, samlat gårdsstöd, grödspecifikt stöd för ris, bidrag för proteingrödor, bidrag i får- och getköttssektorerna, nöt- och kalvköttsbidrag samt enhetlig arealersättning

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 692/2009 av den 30 juli 2009 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1001/2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i bland annat Malaysia, om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 693/2009 av den 27 juli 2009 om förbud mot fiske efter marulk i område VI, EG-vatten i område Vb och internationella vatten i områdena XII och XIV med fartyg som för tysk flagg

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 694/2009 av den 30 juli 2009 om utfärdande av importlicenser på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 748/2008 för fryst mellangärde från nötkreatur

14

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/88/EG av den 30 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp tiakloprid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

15

 

*

Kommissionens direktiv 2009/89/EG av den 30 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp kväve som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/556/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 juni 2009 om provisorisk tillämpning och ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder

22

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top