Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:194:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 194, 25 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.194.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
25 juli 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 665/2009 av den 24 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 666/2009 av den 24 juli 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/09

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 667/2009 av den 22 juli 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Nocciola Romana (SUB))

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 668/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 när det gäller utvärdering och certifiering av kvalitetsuppgifter och prekliniska uppgifter om läkemedel för avancerad terapi vilka utvecklats av mikroföretag och av små och medelstora företag (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 670/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller offentlig intervention genom anbudsförfarande för uppköp av durumvete och paddyris samt om ändring av förordningarna (EG) nr 428/2008 och (EG) nr 687/2008

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 671/2009 av den 24 juli 2009 om öppnande av förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2010 inom ramen för vissa Gatt-kvoter

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 672/2009 av den 24 juli 2009 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden juli 2009 genom förordning (EG) nr 327/98

53

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/560/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2009 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för år 2009 och om ändring av beslut 2008/897/EG med avseende på gemenskapens finansiella stöd till vissa medlemsstater för program som godkänts genom det beslutet [delgivet med nr K(2009) 5475]

56

 

 

2009/561/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2009 om ändring av beslut 2006/679/EG när det gäller genomförandet av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg [delgivet med nr K(2009) 5607]  (1)

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top