EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 192, 24 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.192.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 192

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
24 juli 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 645/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 646/2009 av den 23 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) när det gäller 2010 års förteckning över sekundära målvariabler för resursfördelningen i hushållen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 647/2009 av den 23 juli 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (IGP))

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 648/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder under regleringsåret 2008/09

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 649/2009 av den 23 juli 2009 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2009 inom ramen för förvaltningen av fiskekvoter genom fördelning mellan åren

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 650/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 652/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för ägg

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 653/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för nötkött

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 655/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för griskött

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 658/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 9:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 7. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

60

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 660/2009 av den 23 juli 2009 om förbud mot fiske efter birkelånga i ICES-områdena VI och VII (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under spansk flagg

61

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/558/Gusp av den 16 mars 2009 om ingåendet av avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

63

Avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

64

 

 

2009/559/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/6/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 22 juli 2009 om utnämning av befälhavaren över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

68

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top