EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:168:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 168, 30 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.168.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 168

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
30 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 563/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 564/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 565/2009 av den 29 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 566/2009 av den 29 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Melton Mowbray Pork Pie [SGB])

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 567/2009 av den 29 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Pierekaczewnik [GTS])

22

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt

24

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/53/EG av den 18 juni 2009 om ändring av direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG, vad gäller ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel (1)

33

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

35

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet
Rådet
Kommissionen
Domstolen
Revisionsrätten
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén

 

 

2009/496/EG, Euratom

 

*

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå

41

 

 

AVS–EG-ministerrådet

 

 

2009/497/EG

 

*

Beslut nr 1/2009 av AVS–EG-ministerrådet av den 29 maj 2009 om antagande av ändringar av bilaga II till partnerskapsavtalet

48

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/498/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 23 juni 2009 om referensmetadata för det europeiska statistiksystemet (1)

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top