Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:156:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 156, 19 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.156.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
19 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2009 av den 18 juni 2009 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 7:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 5. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 530/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 531/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 532/2009 av den 18 juni 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2009 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött med ursprung i Turkiet som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 533/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 534/2009 av den 18 juni 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

24

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/472/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel 96 i det ändrade AVS-EG-partnerskapsavtalet

26

 

 

2009/473/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 maj 2009 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

31

Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea

33

Partnerskapsavtal om fiske mellan Republiken Guinea och Europeiska gemenskapen

35

 

 

2009/474/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 9 juni 2009 om utnämning av en domare vid Europeiska unionens personaldomstol

56

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/475/Gusp av den 11 juni 2009 om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust Lex

57

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top